شرایط شرکت در قرعه کشی مبل کالا

1. فالو کردن پیج اینستا گرام مبل کالا اینستاگرام مبل کالا
 
2. دریافت کلیپ مسابقه از ادمین ها در دایرکت و استوری کردن کلیپ مسابقه به مدت 24 ساعت و منشن کردن اسم پیج مبل کالا
3. ثبت کردن نام و شماره در کادر زیر جهت شرکت در قرعه کشی
شرایط شرکت در قرعه کشی مبل کالا
1. فالو کردن پیج اینستاگرام مبل کالا  اینستاگرام مبل کالا
 
2. دریافت کلیپ مسابقه از ادمین ها در دایرکت و استوری کردن کلیپ مسابقه به مدت 24 ساعت و منشن کردن اسم پیج مبل کالا
3. ثبت کردن نام و شماره در کادر زیر جهت شرکت در قرعه کشی